|  

DN mua quà cho người lao động những ngày lễ Tết….có hóa đơn GTGT. Vậy DN có được khấu trừ thuế GTGT cho hóa đơn đó không? cảm ơn.

Chuyên gia Tư vấn thuế:

Căn cứ khoản 2.31 Điều 1 Chương I TT số 151/2014/TT-BTC :

Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát…chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”
Căn cứ khoản 1 Điều 14 Mục 1 Chương III Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định : 
“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho SXKD được khấu trừ toàn bộ…”
Theo quy định trên, DN mua quà cho người lao động những ngày tết khi có hóa đơn GTGT hợp pháp thì được tính vào chi phí được trừ. Thuế GTGT đầu vào của các khoản chi có tính chất phúc lợi do không dùng cho SXKD nên không được khấu trừ (áp dụng từ năm tài chính 2014).
Mọi vướng mắc về thuế vui lòng gọi :  090 8585 345 (Mr Chương)


Trả lời bởi : admin