|  

Xuất kho tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn GTGT không ? Cảm ơn

Theo hướng dẫn tại thông tư 119/2014/TT-BTC quy   định:

Khi xuất hàng hóa dịch vụ để tiêu dùng nội bộ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì: không phải tính nộp thuế GTGT – Nhưng vẫn phải xuất hóa đơn ghi giá là giá chưa thuế, dòng thuế suất và tiền thuế không ghi mà gạch chéo.

Chuyên gia Tư vấn thuế: 090 8585 345 (Mr Chương)
 


Trả lời bởi : admin