|  

​Công ty chúng tôi thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động mua, bán vàng, bạc, đá quý áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, vậy khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của chúng tôi thực hiện như thế n

Chuyên gia tư vấn:

Căn cứ vào  Tiết a Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và  Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC :
trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động mua, bán vàng, bạc, đá quý áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, cơ sở phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào để kê khai thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ theo từng hoạt động kinh doanh và phương pháp tính thuế riêng.
Trường hợp không hạch toán riêng được thì được xác định phân bổ theo quy định của Luật Quản lý thuế thì số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tương ứng với tỷ lệ doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế trên tổng doanh thu bán hàng phát sinh trong kỳ. Trong đó doanh số hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT là toàn bộ doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ; tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ bao gồm: Doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; doanh số hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT và chênh lệch giữa giá bán và giá mua của hoạt động mua bán, kinh doanh vàng, bạc, đá quý (không bao gồm chênh lệch âm (-)

Mọi vướng mắc về Pháp luật thuế vui lòng liên hệ: 090 8585 345 (Mr Chương)


Trả lời bởi : admin