|  

Chi trang phục cho người lao động trị giá bao nhiêu thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp? Cảm ơn.

Chuyên gia Tư vấn thuế:

Căn cứ điểm 2.6, khoản 2, Điều 6 TT 78/2014/TT-BTC quy định:

Doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/ người/năm.
Mọi vướng mắc về Pháp luật Thuế vui lòng liên hệ: 090 8585 345 ( Mr  Chương)


Trả lời bởi : admin