|  

Doanh nghiệp được phép bù trừ lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ ? Cảm ơn.

Chuyên gia Tư vấn thuế trả lời:

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực 02/08/2014 quy định:

Doanh nghiệp được phép bù trừ lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (bao gồm thu nhập khác). Đối với số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ, doanh nghiệp phải chuyển vào thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, nếu không chuyển hết thì được phép chuyển lỗ phần còn lại vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mọi vướng mắc về pháp luật thuế vui long gọi:  090 8585 345 (Mr Chương)


Trả lời bởi : admin