|  

Phát hiện vi phạm kinh tế hơn 23.000 tỷ đồng trong quý I

Thứ năm, 14/04/2016, 18:27 GMT+7 Lượt xem : 1454
Phát hiện vi phạm kinh tế hơn 23.000 tỷ đồng trong quý I

Phát hiện vi phạm kinh tế hơn 23.000 tỷ đồng trong quý I

Trong quý I, thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 23.351,4 tỷ đồng và 1.973,5 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 731,5 tỷ đồng và 335,6 ha đất.

Tại buổi họp báo Công tác thanh tra quý I/2016 do Thanh tra Chính phủ tổ chức sáng nay (14/4), Thanh tra Chính phủ cho biết, trong quý I, toàn ngành đã triển khai 1.553 cuộc thanh tra hành chính và 33.927 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 23.351,4 tỷ đồng và 1.973,5 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 731,5 tỷ đồng và 335,6 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 22.619,9 tỷ đồng và 1.637,9 ha đất; ban hành 60.661 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 642,7 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 156 tập thể, 34 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 05 vụ việc, 05 đối tượng.

Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì cuộc họp báo

Về lĩnh vực thanh tra hành chính, thanh tra các bộ, ngành và địa phương tiến hành 1.551 cuộc thanh tra hành chính, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 257 cuộc, tổng hợp kết quả từ các cuộc thanh tra đã kết luận, phát hiện sai phạm với số tiền là 370,2 tỷ đồng và 1.973,5 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 250,5 tỷ đồng và 335,6 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 119,7 tỷ đồng và 1.637,9 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 156 tập thể, 34 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 05 vụ việc, 05 đối tượng.

Trong lĩnh vực thanh tra chuyên ngành, lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 33.927 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 99.339 tổ chức, cá nhân, phát hiện 41.393 tổ chức, cá nhân có vi phạm với tổng số tiền 22.981,2 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 481 tỷ đồng; đã ban hành 60.661 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 642,7 tỷ đồng.

Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 812 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, đã thu hồi số tiền là 14,5 tỷ đồng, trong đó, Thanh tra Chính phủ ban hành 04 quyết định kiểm tra trực tiếp việc thực hiện kết luận thanh tra; ban hành văn bản đôn đốc thực hiện 03 kết luận; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện đối với 02 kết luận.

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiên hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 807 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, đã thu hồi 14,5 tỷ đồng; xử lý hành chính 21 tổ chức, 66 cá nhân.

HOANGGIALUAT.COM - Theo Báo Đầu Tư

Người viết : admin