|  
Dịch vụ
Dịch vụ Kế toán
Để giảm rủi ro về thuế cũng như các chế độ kế toán được thực hiện tuân theo chuẩn mực và các quy định của nhà nước, tránh bị truy thu và phạt khi ...
Kiểm toán Thuế
Đảm bảo Các Báo cáo Quyết toán thuế; Báo cáo Tài chính không chứa đựng sai xót trọng yếu, giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa rủi ro về Thuế khi Cơ quan ...
Kê khai Thuế
Trong những năm qua ngành thuế không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, từng bước hiện đại hóa nhằm phục vụ cho người nộp thuế. Tuy nhiên các chính sách ...
Quyết toán Thuế
Dịch vụ Quyết toán thuế giúp cho Doanh nghiệp phát hiện sai xót trong quá trình kê khai thuế, lập báo cáo Quyết toán thuế đã nộp nhằm đưa ra giải pháp điều ...
Tư vấn Thuế
Phương thức quản lý thuế theo cơ chế Người nộp thuế tự khai, tự tính và tự nộp thuế; là một bước cải cách về thuế. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật ...
Thành lập doanh nghiệp
Tôn trọng quyền tự do kinh doanh, trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp được thể hiện rất mạnh mẽ trong Luật Doanh nghiệp năm 2014 (LDN2014) có hiệu lực từ ngày ...