Tuyển Dụng

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH

Công ty TNHH Hoàng Gia Luật hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn Thuế – Dịch vụ kế toán.

Địa chỉ : 384/8 Phạm Văn Bạch Phường 15 Quận Tân Bình, Tp. HCM

Nhận đào tạo kế toán thực hành cho các bạnh sinh viên năm 1-2-3-4 chuyên ngành kế toán, hướng dẫn lập báo cáo thuế, sổ sách kế toán theo quy định mới nhất của Cơ Quan thuế, được thực hành trên chứng từ thực tế.

Ứng tuyển vị trí ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH