Tuyển Dụng

VỊ TRÍ SỐ LƯỢNG HẾT HẠN HÀNH ĐỘNG
NAM NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 5 15/08/2019 ỨNG TUYỂN
NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 5 28/02/2019 ỨNG TUYỂN
NỮ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG 5 31/07/2019 ỨNG TUYỂN
NHẬN SINH VIÊN NĂM 2-3-4, THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN, TOÀN THỜI GIAN HOẶC BÁN THỜI GIAN 10 30/09/2019 ỨNG TUYỂN
NAM, NỮ KẾ TOÁN VIÊN 6 30/06/2019 ỨNG TUYỂN