|  

Quyết toán Thuế

img_detail_service Để giúp cho công tác kế toán của Công ty đi vào nề nếp, bài bản, chuyên nghiệp, các biểu mẫu chứng từ sổ sách kế toán được áp dụng nhất quán đúng quy định của chế độ cũng như hạn chế thấp nhất các khoản phạt, truy thu không đáng có xảy ra khi thanh quyết toán các sắc thuế chúng tôi cung cấp dịch vụ Kế toán thuế trọn gói.
Nội dung công việc mà chúng tôi thực hiện:

1. Thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu
2. Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật
3. Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán
4. Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định
5. Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng, quý và năm theo quy định
6. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng năm (Quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp)
7. Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định
8. Tư vấn kế toán, thuế, lao động và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp.