|  

Tôi có 2 con trên 18 tuổi đang theo học ở nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng. Như vậy tôi có được tính cho 2 con là người phụ thuộc được không ? Cảm ơn.

Chuyên gia Tư vấn thuế:

Căn cứ điểm d.1.3 điều 09 – Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân quy định:
“ Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.”
Như vậy, nếu các con của chị không có thu nhập vượt quá 1 triệu động / tháng, được tính là người phụ thuộc.

Mọi vướng mắc về Pháp luật Thuế, vui lòng liên hệ: 

Chuyên gia Tư vấn thuế PHẠM VĂN CHƯƠNG

Chứng chỉ hành nghề: 2010000688

Hotline: 090 8585 345


Answer by : admin