Phần mềm quanlythuchi.net miễn phí; dễ sử dụng, không cần quan tâm bạn có biết kế toán hay không?

Được thiết kế theo phong cách hiện đại, trực quan và đơn giản. Điều đặc biệt, tiện lợi cho người chưa từng biết Kế toán: Khi phát sinh một giao dịch thu chi, nhập xuất kho, bạn có thể dễ dàng lập phiếu Thu; Phiếu chi, Phiếu Nhập kho, Xuất kho để ghi lại vào Sổ quỹ và Sổ Kho,  in phiếu. Chỉ việc click chuột, còn lại là việc của phần mềm, quá đơn giản phải không bạn, mà còn miễn phí nữa chứ.

Đăng ký tại: http://quanlythuchi.net

Xem hướng dẫn sử dụng : https://m.youtube.com/watch?v=PfEwcQnjeWU&feature=share